1.–2. listopadu 2017 – Jarmark řemesel (COPTH 2017)

Jarmark řemesel v sousední škole COPTH.

webmaster1.–2. listopadu 2017 – Jarmark řemesel (COPTH 2017)