Akce listopad 2018

  1.11.     Školní soutěž – dušičková vazba
  5.11.     Odborná praxe 2.A – Petřín
7 – 8.11. Přehlídka škol – Jarmark řemesel a služeb – COPTH-SŠ Praha 9
  7.11.     Den otevřených dveří
14.11.     Odborná praxe 2.3.A ročníku – Školní statek středočeského kraje
22.11.     NIDV – konzultační seminář pro management škol – ŘŠ
22.11.    Prezentace školy na ZŠ Byšice
28.11.    Seminář k projektu Inkluze – učitelé

webmasterAkce listopad 2018