Dokumenty

Přihláška ke vzdělávání pro všechny studijní obory. Stáhnout dokument
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2016/2017 Stáhnout dokument
Školní řád platný od 4. září 2017 Stáhnout dokument
Seznam učitelů pro školní rok 2017/2018 Stáhnout dokument
Informační zpravodaj Stáhnout dokument
Nové zvonění Stáhnout dokument
Kritéria přijímacího řízení 2018/2019 Stáhnout dokument
Přihláška do rekvalifikačního kurzu Florista/Vazačské práce  Stáhnout dokument
Přihláška do rekvalifikačního kurzu Greenkeeper Stáhnout dokument
Přihláška do kurzu Zahradník Stáhnout dokument
Žádost – vzorový dokument Stáhnout dokument
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Stáhnout dokument
Používáme nový program pro školní administraci,
který můžete najít na www.bakalari.cz
webmasterDokumenty