Maturitní zkouška

Ze školního seznamu literárních děl vybírá žák 20 titulů podle těchto kritérií:

  • minimálně 2 literární díly ze Světové a české literatury do konce 18. století
  • minimálně 3 literární díla ze Světové a české literatury 19. století
  • minimálně 4 literární díla ze Světové literatury 20. a 21. století
  • minimálně 5 literárních děl z České literatury 20. a 21. století.
  • minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, poezie a drama
  • seznam může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora

Seznam odevzdávají žáci prostřednictvím učitelky českého jazyka a literatury ředitelce školy do 31. března 2018.

Školní seznam literárních děl 2017/2018 


Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017 pro třídy 4.A

Žáci se mohli přihlásit k maturitní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2017.

webmasterMaturitní zkouška