Přijímací řízení

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a ustanovením § 3 Vyhlášky 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole ve školním roce 2017/2018 od 22.5. do 31.8. 2017.

Počty přijímaných uchazečů pro tyto obory vzdělávání:

  1. 41-44-M/01 Zahradnictví – maturitní obor – 10 volných míst
  2. 41-52-H/01 Zahradník – učební obor – 4 volná místa
  3. 66-51-H/01 Prodavač se zaměřením na prodej květin – učební obor – 3 volná místa


PŘIHLÁŠKU  PODAJÍ  UCHAZEČI  NEJPOZDĚJI  DO  31. SRPNA  2017  VČETNĚ.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Uchazeči budou hodnoceni podle těchto kritérií:

  • průměru hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Při naplnění počtu volných míst bude 3. kolo přijímacího řízení ukončeno.

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Seznam přijatých uchazečů, bude zveřejněn v souladu s vyhláškou nejdříve 8. září 2017.

Uchazeč, který je přijat ke vzdělávání, musí odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Ing. Ivan Roušal, ředitel školy
e-mail: reditelstredni@seznam.cz

webmasterPřijímací řízení 2017/2018