Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018 / 2019

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání do 31. ledna 2018, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Přijímací řízení bude probíhat dle Zákona č. 561/2004 Sb.,(Školský zákon) a Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Zákona 500/2004 Sb., (správní řád)


Podání přihlášek do 1. března 2018 !!!


Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou


  1. 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ –  předpokládaný počet– 25 žáků
  2. 41-04-M/01 ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ – předpokládaný počet– 10 žáků

Přijímací řízení se uskuteční se zařazením jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou:
– 1. termín: 12. dubna 2018
– 2. termín: 16. dubna 2018

Školní část přijímacího řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek!
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Tříleté denní studium ukončené výučním listem


  1. kód 41-52-H/01 ZAHRADNÍK –  předpokládaný počet– 20 žáků
  2. kód 66-51-H/01 PRODAVAČ, se zaměřením na prodej květin –  předpokládaný počet – 10 žáků
  3. kód 41-51-H/02 VČELAŘ –  předpokládaný počet– 5 žáků

Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.
Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

Podrobné informace a kritéria hodnocení

Stáhněte si podrobné informace.

Stáhnout PDF
webmasterPřijímací řízení 2018/2019