Studijní OBORY – maturitní studium

Zahradnictví se zaměřením

Kód oboru: 41-44-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Doba vzdělávání: 4 roky, u zkráceného studia 2 roky

Forma vzdělávání: denní

Zájemci jsou přijímáni na základě podané Přihlášky.

Více informací o Přijímacím řízení Učební plán.

V průběhu 4 let studenti získají základní informace o všech zaměřeních a počínaje školním rokem 2016/2017 hradí jednotné měsíční školné ve výši 1.200 Kč. Ostatní ročníky platí školné dle uzavřených smluv.

Získáte všeobecné znalosti také z těchto předmětů:

Další výhody: Europass, možnost získat řidičský průkaz skupiny B, T

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole přírodovědného typu.

Proč studovat u nás?

Výhody školy najdete

ZDE
webmasterMaturitní studium Zahradnictví se zaměřením