Učňovské studium – Včelař

Exkurze ve Výzkumném ústavu včelařském (7)Kód oboru: 41-51-H/02

Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem

Doba vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní

Školné: se neplatí

Zájemci jsou přijímáni na základě podané Přihlášky.

Více informací o Přijímacím řízení a Učební plán.

V oboru Včelař studenti poznají chování a anatomii včely medonosné, jsou připravování ke správné obsluze i rozvoji včelstev během celého včelařského roku a osvojí si zásady pro bezpečný chov včelích matek. Žáci se také naučí vhodné metody získávání a následného zpracovávání včelích produktů. Naučí se rozeznávat nemoci včel a budou je umět správně léčit a chránit před možnými chorobami i škůdci.

Výuka probíhá vždy týdenním praktickým a týdenním teoretickým vyučováním.

Další výhody: Europass, možnost získat řidičský průkaz skupiny B, T

Vyučovaný cizí jazyk: 1. angličtina

webmasterVčelař