Akce říjen až prosinec

21. 1. 2020 Nezařazené

16.10. – Den otevřených dveří

24.10. – 25.10. – SŠ COPTH Praha- Jarmark řemesel – prezentace

6.11. – Den otevřených dveří

             Přednáška – p. Spousta – „Masožravé rostliny“

20.11. – natáčení reportáže o škole – Praha TV

2.12. –  Zdobení a rozsvícení vánočních stromků – Rajská zahrada   

6. – 7.12. – Den otevřených dveří s vánoční prodejní výstavou

                     Třídní schůzky

                     Přednáška – p. Spousta – „Vzácné a zajímavé plody světa

                                                                    a ukázka tropických dřev“

11.12. – Vánoční jarmark – Magistrát hl. města Prahy – Škodův palác

12.12. – Flora Pragensis – floristická soutěž Praha – Jarov

               Workshop – Komunitní centrum H 55 – Hloubětín

                                     p. Krajníková – „Vánoční dekorace“

12. – 15.12. – Stříbrné vánoční dny PVA Letňany – prezentace školy

20.12. – Vánoční a novoroční přání  v aule

9.12. – 22.12. Praha TV – pořad „Studuj u nás“- reportáž o škole

30.12. – 5.1., 10.2. – 16.2. vysílací časy na www.zahradnickaskola.cz