Ze školního seznamu literárních děl vybírá žák 20 titulů podle těchto kritérií:

  • minimálně 2 literární díly ze Světové a české literatury do konce 18. století
  • minimálně 3 literární díla ze Světové a české literatury 19. století
  • minimálně 4 literární díla ze Světové literatury 20. a 21. století
  • minimálně 5 literárních děl z České literatury 20. a 21. století
  • minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, poezie a drama
  • seznam může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora

Seznam odevzdávají žáci prostřednictvím učitele českého jazyka a literatury řediteli školy do 31. března 2022.

Školní seznam literárních děl 2021/2022

Tabulka-seznam-literatury-žáci
Žádost o přezkum a Informativní text pro žáky

Maturitní zpravodaj


Nabídka předmětů profilové části   maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Žáci se musí přihlásit k maturitní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2021.