Kontaktní osoby

KURZ Greenkeeper JUDr. Lívia Kaněrová, email: sekretariat@zahradnickaskola.cz
KURZ FloristaIveta Krajníková, tel. 732 943 643, email: sekretariat@zahradnickaskola.cz
KURZ Zahradník Ing. Podroužková, tel. 602 602 515, email: evcap@seznam.cz
Greenkeeper

Rekvalifikační kurz obsahuje praktickou i teoretickou výuku v rozsahu 125 vyučovacích hodin.

Praktická výuka probíhá na smluvních golfových hřištích.

Jedná se o kurz zařazený v tzv. Národní soustavě kvalifikací pod kódem: 41-001-M.

Po skončení kurzu absolvent vykoná zkoušku u autorizované osoby a získává celostátně platné Osvědčení o uznání profesní kvalifikace Greenkeeper.

Náklady rekvalifikace – kurzovné – může za uchazeče hradit i Úřad práce.

Kurz je realizován ve spolupráci s Českým svazem greenkeeperů (ČSG)
Předpokládaný termín zahájení: jaro 2020
Cena kurzu10.300,- Kč
Cenu za vykonání zkoušky: stanovuje autorizovaná osoba – ČSG

Florista

Rekvalifikační kurz probíhá 1x týdně (každé pondělí od 8 do 16 hodin) a obsahuje praktickou i teoretickou výuku v rozsahu 100 vyučovacích hodin.

Jedná se o kurz zařazený v tzv. Národní soustavě kvalifikací pod kódem: 41-008-H

Učební osnovy

o    Uplatnění základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin
o    Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu
o    Seřizování, ošetřování a údržba nářadí, jeho využívání a aranžování
o    Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin
o    Základní vazačské práce
o    Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu
o    Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků
o    Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží

Obsahem je tedy mimo jiné výuka zhotovení kytice, vypichované misky, adventního věnce, vánočního svícnu, svatební kytice či smuteční kytice.

Po absolvování kurzu účastník vykoná zkoušku u autorizované osoby a získává celostátně platné Osvědčení o uznání profesní kvalifikace.

Náklady rekvalifikace – kurzovné – může za uchazeče hradit i Úřad práce.

– Bližší informace –

Předpokládaný termín zahájeníjaro 2019
(kurz bude otevřen při min. počtu 6 účastníků)

Cena kurzu včetně základního materiálu: 10.200,-Kč
Cena za vykonání zkoušky u autorizované osoby: 4.500,-Kč

Zahradník

Kurz probíhá 2x týdně (pondělí a čtvrtek od 16 do 19 hod.) v rozsahu 120 vyučovacích hodin.

Kurz obsahuje praktickou i teoretickou výuku: květinářství, sadovnictví, ovocnictví, zelinářství, základy zahradnické výroby, ochrana rostlin, zahradnické stroje a zařízení, ekonomika a organizace, aranžování květin.

Termín zahájení: Předpokládané zahájení kurzu v letošním roce 2019 bude konec září – začátek října

Bližší info obdrží zájemci mailem.

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a je vydáno Osvědčení z kurzu.

Cena kurzu9.500,-Kč