Rekvalifikační kurz probíhá 1x týdně (každé pondělí od 8 do 16 hodin) a obsahuje praktickou i teoretickou výuku v rozsahu 100 vyučovacích hodin.

Jedná se o kurz zařazený v tzv. Národní soustavě kvalifikací pod kódem: 41-008-H

Učební osnovy

o    Uplatnění základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin
o    Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu
o    Seřizování, ošetřování a údržba nářadí, jeho využívání a aranžování
o    Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin
o    Základní vazačské práce
o    Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu
o    Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků
o    Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží

Obsahem je tedy mimo jiné výuka zhotovení kytice, vypichované misky, adventního věnce, vánočního svícnu, svatební kytice či smuteční kytice.

Po absolvování kurzu účastník vykoná zkoušku u autorizované osoby a získává celostátně platné Osvědčení o uznání profesní kvalifikace.

Náklady rekvalifikace – kurzovné – může za uchazeče hradit i Úřad práce.

– Bližší informace –

Předpokládaný termín zahájeníjaro 2019
(kurz bude otevřen při min. počtu 6 účastníků)

Cena kurzu včetně základního materiálu: 10.200,-Kč
Cena za vykonání zkoušky u autorizované osoby: 4.500,-Kč

Přihláška do rekvalifikačního kurzu Florista/Vazačské práce