Vyhlášení 1. kola PŘ pro šk. rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání do 31. ledna 2019, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Přijímací řízení bude probíhat dle Zákona č. 561/2004 Sb.,(Školský zákon) a Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Zákona 500/2004 Sb., (správní řád)

Podání přihlášek do 1. března 2019 !!! (tiskopis předepsaný ministerstvem)

 Studijní obor:

  ZAHRADNICTVÍ, kód 41-44-M/01
  ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ, kód 41-04-M/01

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Zahradnictví je 25 žáků
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Rostlinolékařství je 10 žáků.

Přijímací řízení se uskuteční se zařazením jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou : 
1. termín: 12. dubna 2019
2. termín: 15. dubna 2019

Školní část přijímacího řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek!

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Kriteria přijímacího řízení – studijní obor: Zahradnictví
Kriteria přijímacího řízení – studijní obor:Rostlinolékařství

 Učební obor:

ZAHRADNÍK, kód 41-52-H/01
PRODAVAČ, kód 66-51-H/01 se zaměřením na prodej květin
VČELAŘ, kód 41-51-H/02

Tříleté denní studium ukončené výučním listem

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Zahradník je 20 žáků.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Prodavač je 10 žáků.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Včelař je 5 žáků.

Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek.

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

Kriteria přijímacího řízení – učební obor: Zahradník
Kriteria přijímacího řízení – učební obor: Prodavač
Kriteria přijímacího řízení – učební obor: Včelař