Zahradnictví se zaměřením

Kód oboru: 41-44-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Doba vzdělávání: 4 roky, u zkráceného studia 2 roky

Forma vzdělávání: denní

V průběhu 4 let studenti získají základní informace o všech zaměřeních a počínaje školním rokem 2016/2017 hradí jednotné měsíční školné ve výši 1.200 Kč. Ostatní ročníky platí školné dle uzavřených smluv.

Získáte všeobecné znalosti také z těchto předmětů: