FLORISTICKÝ KROUŽEK

Projekt Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví; CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000291


Valentýn21. 2.výstava
MDŽ7.3.soutěž
Velikonoce21.3.výstava – stánek
Den matek9.5.soutěž
Okna plná květin13.6.soutěž