Název projektuZlepšení inkluze při výuce zahradnictví
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16 037/0000291
ORG /VS projektu*2310291000000 / 2370291
Prioritní osa OP PPRPrioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR4.2. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Datum zahájení realizace1.11.2017
Datum ukončení realizace31.8.2019
Projektový manager:Ing. Helena Součková CSc.
Ke stažení:Floristický kroužek

Cílem projektu je řešení inkluze ukrajinské menšiny pro zkvalitnění výuky zahradnictví ve SZŠ a SOU s.r.o. V projektu propojíme aktivity multikulturní výchovy, podpoříme občanskou výchovu simulací jednání s osobami s rozhodovací pravomocí. Ve floristickém kroužku posílíme soudržnost ukrajinských a českých žáků. Zpracováním ukrajinsko-českého slovníku a mobilitou pedagogů podpoříme kvalitu vzdělávání. S pomocí školního asistenta usnadníme přechod ukrajinských žáků na další vzdělávání.

V rámci klíčových aktivit s názvy:
KA 01 Propojení aktivit multikulturní výchovy s environmentální výchovou v globálních souvislostech a KA 02 Realizace multikulturních výchovných a vzdělávacích programů zaměřených na soudržnost ukrajinských žáků s místní komunitou uvádíme tyto metodické listy:
1. Volby
2. Vánoce stokrát jinak
3. Velikonoce stokrát jinak
Autorem metodických listů je Mgr. Zdeněk Portych.

A dále pak Matematika 1. ročník  od autora Mgr. Karla Pavlíka